KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13. Maddesinde, KVKK’ da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Talep Sahibi” olarak anılacaktır) veri sorumlularına başvuru yaparak KVKK’ nın 11. Maddesinde sayılı olan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  
 

EK DOSYALAR